|

Főoldal > INGATLAN SZERZŐDÉSEK > PERES KÉPVISELET - stressz nélkül


 Pereskedni lehet bután és drágán is. Csinálja okosan, eredményesen! Ütős beadvány, perjogi taktikák, ügyvédi képviselet - ingatlanperekben.

Ingatlanjogi vitába bonyolódott, és szeretne megnyugtató ereményt elérni?

 

Úgy érzni, hogy nem halad a pere?  Nincs elég információja a döntéshez?

 

Amikor a vitába belekezdett, nem ezt várta? Nem látja a végét?

 

Olvasson tovább, és döntse el Ön: vajon mit csinált rosszul és szüksége van-e jogi képviselőre ingatlanvitájához?

 Ön vajon megengedheti magának a több éves idegeskedést és a váratlan és meglepő ítéleteket? Nem? Akkor forduljon olyan szakértő ügyvédhez, aki az adott gazdasági jogi témában (ingatlanjog, kereskedelmi jog, céges viták, tulajdonjogi megállapodások, vagyonmegosztás) több éves tapasztalattal bír.
 

Van az Ön számára 3 azonnal hasznosítható ügyvédi tippünk a viták rendezéséhez, a pereskedéshez.

Hasznosítsa, alkalmazza ügyvédi tanácsainkat az ingatlanperekben, hiszen 1996 óta tudjuk:  érdemes élni velük.

1.)   Az első beadványa mindig legyen "ütős"!

Azaz: nagyon alapos előkészítés után a teljes tényállásra és a teljes logikai okfejtésre terjedjen ki már az első beadványa is (legyen az kereset, vagy válaszirat, előkészítő irat).
Minden előzményt, vitára okot adó körülményt részletesen adjon elő a bíróság számára és a legtöbb bizonyítékra (okirat, bizonylat, tanú, egyéb körülmény) tegyen utalást. Ha tud, már az elején ilyet készítsen, vagy kérjen fel ügyvédet ennek alapos, stabil és minden részletre kiterjedő összeállítására. Különösen az igen nagy értékű ingatlan perekben fontos ez.
 
EREDMÉNYE:
 
A bíróban rendezett, logikus, jó benyomást kelt majd, aki a teljes per folyamán abból a feltételezésből fog kiindulni, hogy erről a peres félről már a kezdetektől látszódik, hogy jól felkészült, alaposan összeszedett és nem veszi fél vállról a jogvitát. (Ha megnyeri a pert, még az is előfordulhat, hogy az ítéletben is visszaköszönnek majd beadványából a logikai okfejtésének részletei vagy bizonyítékainak összegzése is.)
 

2.) Sose mulasszon szó nélkül tárgyalást!

Azaz: mindig vagy menjen el a tárgyalásra, vagy küldön maga helyett felkészült jogi képviselőt. Ha pedig nem tud megjelenni, mindig előzetesen mentse ki magát írásban, azaz nyilatkozzon egy rövid 3 soros iratban arra nézve, hogy legközelebb meg fog jelenni és az addig született új iratokra, jegyzőkönyvekre mindenképpen írásban fog és szeretne reagálni. FIGYELEM! Az első tárgyalás szó nélküli elmulasztásának pedig egyenesen gyors pervesztesi következménye is lehet. Tájékozódjon erről mielőbb egy ügyvédnél!

EREDMÉNYE:
 
A bíró továbbra is látja, hogy Ön komolyan veszi a pert és mindent megtesz a vita eredményes eldöntése érdekében. Ha egyszer pedig majd Önnek is szüksége lesz egy tárgyalási nap későbbre halasztására, vagy újabb plusz 15 napra egy bizonyíték benyújtására (pénzbírság nélkül!), a bíró is jobb szívvel segít Önnek is az adott pillanatban.
 

 
Meséljek olyan perekről, melyekben ügyfelünk megelégedésére képviseltük/képviseljük megbízónkat? (Tájékoztatnom kell Önt, hogy sajnos az ügyvédi törvény korlátozásai miatt nem  írhatjuk ide megbízóink nevét, címét, de természetesen csak valódi adatokra hivatkozhatunk.)
 
- Ingatlanügyben birtokvédelmi per (a jegyzői döntés felülvizsgálata birtokvédelmi ügyben, ingatlantulajdonos magánszemélynek);
- Ingatlan adásvétel után szavatossági jogok érvényesítése (hibásan kivitelezett ingatlan ügyében, magánszemélynek);
- Bérleti szerződés megszüntetése utáni pénzügyi elszámolás rendezése (nonprofit szervezet képviseletében);
- Ingó kiadása iránti per (nagy értékű terepjáró visszavétele a külföldi tulajdonos cég részére);
- Légügyi hatósági elutasító határozatok elleni közigazgatási perek (a külföldi anyacég megbízásából, magyar leányvállalat ügyében);
- Ingatlan vételárának és a szerződés érvényességének jogvitája német tulajdonos oldalán;
- Elrontott fogászati implantáció utáni egészségkárosodás miatti kártérítés (magyar magánszemély);
 
Fogászati orvosi műhibák esetén (pl. elrontott implantátumokkkal kapcsolatban) elsődlegesen mindig az egyeztetést javasoljuk, de ehhez kell a másik fél akarata is. Erről bővebben itt olvashat.
 
 
- Ügyvédi megbízási díj miatti per (céges megbízónk részére);
- Társasházi közgyűlési határozatok érvénytelensége miatti per (ingatlantulajdonos magánszemélyek részére);
- Nagyértékű motorgépjármű kiadása iránti per;
- Társasházi alapító okirat és ingatlanszerződés érvénytelensége miatti per;stb.
 

3.) A perjogi trükkökkel pedig inkább ne kísérletezzen egyedül! Nem érdemes.

Azaz: mindig fogadja meg a felkészült jogi képviselője tanácsát, egyben kérje is ki a véleményét az alábbi esetekben:
"Ha húzni szeretném a pert, de lehet, hogy később mégis fontos lesz, hogy mégis haladjunk, akkor most mit tegyek?"
"Bár tudom hogy nem lesz igazam, és veszíteni fogok, mit tegyek, hogy ez minél később következzen be?"

"Nagyon fontos nekem a per, minél gyorsabban szeretnék az ügyben haladni és nyerni, hogyan érjem el, hogy a bíró is siettesse az ügyet, és minél hatékonyabban vegye rá a másik felet arra, hogy ő is mindig eljöjjön és érdemi nyilatkozatot tegyen?"

 
EREDMÉNYE:
 
Így sokkal hatékony lesz a pervitele, és az fog a perben (is) történni, amit Ön szeretne, és nagyjából mindig előre látja majd a következő lépést.
 
 
 

Amennyiben ezt a 3 - tehát valódi, lezajlott perekben  kipróbált - ügyvédi tanácsunkat Ön is megfogadja, 3 eredményt biztosan hoz majd az Ön számára is:

1.) Sosem kelt majd rossz benyomást a bíróságon, tehát valószínűleg pozitív hozzáállást fog tapasztalni a saját perében.


2.) Máris mindent megtett annak érdekében, hogy perbeli pozíciójából a legtöbbet hozza ki a pernyerése, igaza érvényesítése érdekében.

 

3.) A leterhelt bíróságok munkáját is könnyíti majd, így gyorsabban juthat el akár a jogerős ítéletig.

 

Tetszett amit itt olvasott a perekről? Tudná alkalmazni az ügyvédi, jogi tanácsokat? Szüksége van azonnali eredményre a jogvitában, melyben érintett? 

Kérjen egy személyes konzultációt ügyvédünkkel, hozza el legfontosabb iratait, beszéljünk a már folyó perről, jogvitáról, vagy a tervezett peréről. Az ügyvédi titoktartás mellett megtartott konzultáció után még mindig eldöntheti, hogy a konzultációs díjon kívül is költ-e ügyvédre, mert meggyőződött a jogi képviselet előnyeiről, vagy továbbra is egyedül szeretne intézkedni saját perében, jogvitájában. Ön dönt! (Mérhető Óradíj Garanciánk pedig biztosítja Önnek, ha a konzultáció után megbíz bennünket, a konzultáció díját beszámítjuk a jogi képviselet díjába, így az Önnek ingyen lesz.)
 
 

Itt kérjen időpontot:  06 (1) 225 3041.

Ha meggyőztük arról, hogy biztosan mindent megteszünk a pernyerés érdekében, akkor hívjon bennünket. A nagyértékű perek mindig dr.Németh Gabriella vezető ügyvéd irányításával indulnak, csapatkonzultációban gondolkodunk a problémán, és kivétel nélkül a fenti elveink és módszereink szerint jártunk el. 
 

Szakértői kompetenciánk

 Több  évtizedes felügyeleti és bizonyított vezetői   tapasztalat (különböző szervezeti vezetői pozíciókban);
 
Kiváló kommunikációs készség személyes, írásbeli vagy prezentációs eseményeken, projektmenedzsment tapasztalattal;
 
Stratégiai szemlélet, hosszú távú építkező attitűd, asszertív kommunikáció.
 
Tudományos igényesség, komplexitás és felsőoktatási tapasztalat, együtt: a rendszerezett tudás élvezetes átadásának képessége.
 
Több mint 8 év szervezeti akadémia működtetésével végrehajtott változásmenedzsment és vállalatirányítási tapasztalat (2015 - 2024: OFFI Akadémia, 140+ munkavállaló, 500+ beszállító, országosan 20+ irodahálózat);
 
Stabil, több évtizedes jogi tudás, ebből adódó erős kockázatkezelési szemlélet.  


A jól teljesítő szervezet:

 "olyan vállalkozás, amely hosszabb idő elteltével is folyamatosan kimagasló eredményeket produkál, az alkalmazottak legnagyobb megelégedése és elkötelezettsége mellett."

(Ken Blanchard: Vezetés magasabb szinten. Eredményesség emberközpontú módszerekkel, HVG könyvek, 2010. 29.old)

 

Bővebben ITT. A szervezeti akadémia*:

 a cég, intézmény fejlődését elősegítő saját szervezetfejlesztési és képzési szisztéma. Külső és belső érintetteknek is nyújthat fejlődési lehetőséget. Célja a szervezetfejlesztés a munkatársak, az ügyfelek és a beszállítók  tudásának frissen tartásával. Saját szervezetre szabva érdemes kialakítani és multifunkcionális szervezeti eszközként hasznosítható a vállalkozás elavulásának megakadályozására. 

 

(*dr. Németh Gabriella  PhD definíciója)


Ez a weboldal a dr.Németh Gabriella Ügyvédi Iroda szellemi terméke, és a 'drnemethlaw.hu since 1996' logó valamint a 'Jogi Navigátor' elnevezés irodánk védjegyoltalma alatt áll. A weboldal tartalmak másolása, változatlan vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges és képi átvétele és bármilyen egyéb (nyomtatott anyagok, vagy előadások) felhasználása hozzájárulásunk nélkül tilos vagy díjköteles. Amennyiben tematikus oldalaink tartalmát harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként (másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg változatlan átvétele) 800 Euro összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. A jogosulatlan védjegybitorlásért alkalmanként 1500 euró kötbért érvényesítünk. A másolással a védjegybitorlással, bármilyen jogosulatlan átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. - (C) 2010. - www. drnemethLAW.hu Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokirat, és amelynek költségét a kötbérrel együtt a jogtalan felhasználóra hárítjuk.

A honlapon elérhető tartalom nem minősül konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő maga tájékozódjon a dr.Németh Gabriella Ügyvédi Iroda létezéséről, fő tevékenységeiről és szakterületeiről. A honlap a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének "Az ügyvédi honlap tartalmáról" szóló 2/2001 (IX.3.) számú állásfoglalásának figyelembe vételével is készült.

Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight