|

Főoldal > > Adatkezelés a cégben, adatkezelés bejelentése


 A személyes adatok kezelése, az adatvédelmi bírság veszélye január 1-től a cégvezetőknek fejfájást okozhat. Előzze meg a bírságot! Jelentse be adatkezelését.

Személyes adatokkal nap, mint nap találkozik, ugye? 

 

De vajon tudja-e: adatkezelőnek minősül –e a jogszabályok szerint? Ha igen, milyen plusz feladatai vannak ezzel kapcsolatban?

 

2012. január 01. napjától új adatvédelmi törvény lépett életbe.

 

Nem kell bejelenteni a munkavállalói, az egészségügyi (beteg) nyilvántartásokat. Viszont azonnal be kell jelenteni...

 


A törvény által bevezetett egyik lényeges újdonság, hogy az adatvédelmi hatóság nemcsak nyilvántartja az adatkezelési bejelentéseket, hanem a nem megfelelő adatkezelés esetén eljárást is indíthat, amelynek végén akár 10.000.000 Ft-os bírságot is kiszabhat.

 

Az új törvény előír bizonyos kötelezettségeket azok számára, akik valamilyen adatkezelést végeznek.

Íme egy pontos idézet a 2011. évi CXII. törvény első rendelkezései közül:

"... 2. § (1) E törvény hatálya a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik.

(2) E törvényt a teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint a manuális módon végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra egyaránt alkalmazni kell." (A teljes törvény szövege az oldal alján elérhető!)

Adatkezelést végeznek mindazok, akik mások adatait valamilyen formában összegyűjtik, tárolják, felhasználják.

Nézzünk néhány példát:

 

Vajon nyilvántartja Ön a munkavállalóinak adatait? Szerintünk igen, hiszen egyébként nem tudna havonta fizetést utalni, járulékot fizetni. Ön tehát adatot kezel.

Küld Ön hírlevelet a feliratkozóinak? Ha igen, Ön adatot kezel.
 
Van egy ingyenesen letölthető tanulmánya  a honlapon, melyért cserébe megtartja a letöltő nevét, emailcímét? Esetleg egy ingyenes e-mail tanfolyama is van? Nem is beszélve arról: vajon Ön rendszeresen szervez nyereményjátékokat a regisztrált felhasználói, feliratkozói között? Ez is bejelentésköteles adatkezelés lehet.
 
Vajon nyilvántartja Ön az ügyfelei, partnerei adatait? Vélhetően igen, különben nem is tudna számlázni nekik. Akkor Ön megint adatot kezel.
 
Vajon nyilvántartja Ön a honlapjáról feliratkozók nevét és email címét? Netán ajánlatokat, hírleveleket is küld számukra? Igen, Ön újabb adatkezelési tevékenységet folytat.

Ismét egy idézet az új törvényből: "20. § (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. (2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is..."

Vajon nyilvántartja Ön betegei egészségügyi adatait? Vezet róluk betegkartont? Szerepelnek a számlázó programjában is? Ha igen, az  Ön cége tehát adatot kezel.

 

Vajon csinál Ön olyan táblázatokat az irodában, melyek az Önnel kapcsolatban állók adatait (név, cím, esetleg születésnap stb.) is tartalmazza, nem beszélve az egyéb, bevételi, kiadási adatokról is? Ha igen, Ön ismét újabb adatkezelést végez. Vajon a táblázatában szereplők tudnak erről???

Mostantól tehát  az Ön cégének minden egyes adatkezelését meg kell vizsgálni, és ezek közül néhányat azonnal be is kell jelenteni az Adatvédelmi Hatósághoz!

 

 

Kinek kötelező a hatósági nyilvántartásba bejelentkeznie?

Jelenleg mindenkinek, aki az új törvény által felsorolt módon megvalósított adatkezeléseket végzi kötelező nyilvántartásba vetetni magát. Ezt a nyilvántartásba vételt 2012. januárjától mielőbb meg kell(ett volna) tenni. Miért?  

 

Az új törvény alapján megállapítható: bármilyen, a törvény által fontosnak minősített adatkezelési tevékenységet csak a nyilvántartásba vétel után lehet végezni, ennek hiányában a hatósági ellenőrzés esetén biztosan bírságolásra számíthat a bejelentést elmulasztó. A bejelentés hiányában jogosulatlan adatkezelőnek fog minősülni...

Mikor nem kell bejelentkezni a nyilvántartásba?

Természetesen lesznek olyan esetek, amelyeknél nem szükséges a nyilvántartásba vétel.

 

Nem kell adatkezelést bejelenteni pl. számlázóprogramban bevitt adatok, betegnyilvántartás az orvosi cégeknél, vevők listája a rendes üzletmenet körében stb. Beszéljen cégjogászával. Ha nincs, segítünk. Tel: 06/1/225 3041 (munkaidőben hívjon bennünket).

 

A törvényi kivételek közé tartozik még például a munkáltató, aki a munkavállalói adatokat tárolja vagy például a közüzemi szolgáltató cégek ügyfél nyilvántartásai, vagy éppen az egészségügyi (orvosi) cégek betegekkel összefüggő adatbázisa is. A kivételek között vannak az egyházak és az egészségügyi intézmények is. Nekik nem kell bejelentkezni

 

Minden egyéb esetben szükséges az azonnali bejelentkezés.

 

Kérdezzen, ha a fentiek alapján még nem tudta megállapítani, hogy bejelentést kell-e tennie. Ha nem ismeri a törvény szövegét, nem ismeri a részleteket, de nem szeretne cégvezetőként hibázni, azonnal forduljon szakértőinkhez.

 

T.Ügyvédek, kérem véleményüket, hogy vajon cégemnek kell-e adatvédelmi bejelentést tennie és ezt Önök milyen díjért tennék meg:

Cégem neve (honlapunk címe, ha van), amelyben adatot kezelünk:
Nevem, cégvezető, ügyvezető vagyok:
Email címem, ide várom válaszukat:
Itt leírom röviden, milyen adatokat kezelünk (munkavállalók, üzletfelek, leendő üzletfelek, hírlevél, webshop vevők, feliratkozók, egyéb):
Kérdés beküldésének napja (mai dátum):

 

Minden eltérő célú adatkezelést  külön-külön be kell jelenteni (akkor is, ha azonos adatbázist jelent)!

Így például ha egy cég abból a célból tárol adatokat, hogy ügyfeleket gyűjtsön, majd ezeknek az érdeklődőknek üzleti ajánlatokat tegyen és üzleti tevékenységéhez kapcsolódó témában hírlevelet, tájékoztatókat is küld az igénylő személyeknek, két külön bejelentési kötelezettség alá tartozó adatkezelésről beszélünk, melyek külön-külön bejelentési kötelezettség alá esnek.

 

Az adatkezelés legfontosabb feltételei:

- Csak konkrét célból lehet adatot kezelni (csak úgy általában nem!);

 

- Csak meghatározott ideig lehet adatot kezelni (örökkévalóságig nem!);

 

- Csak úgy lehet adatot kezelni, hogy az érintett ehhez hozzájárult, erről tud (az adat tulajdonosának tudta és beleegyezése nélkül tilos!);

 

- Az adatkezelést be kell jelenteni;

 

- Belső adatvédelmi felelőst kell kijelölni, akit a hatósági bejelentésben is meg kell adni;

 

Önnek vajon már van adatkezelési, adatvédelmi szabályzata?  Belső adatvédelmi felelőst nevezett már?

 "Napjainkra a hagyományos postai úton bonyolódó direkt marketing háttérbe szorult, helyette a telemarketing, az e-mail marketing jut fontos szerephez, az Internet terjedése pedig újabb módszerek kialakulását eredményezi... elegendő itt a személyre szabott hirdetésekre gondolni. A marketing célú adatkezelések sajátossága, hogy nincs közvetlen kapcsolat az érintett és az adatkezelő között, az utóbbi sokszor az érintett tudta nélkül jut az adatokhoz." Idézet az adatvédelmi biztos 2585/H/2007. sz. állásfoglalásából.

 

Irodánk vállalja hűséges ügyfelei részére, hogy a belső adatvédelmi felelős feladatait - a törvény által biztosított  kereteken belül - az ügyvezető megbízottjaként ellátja, így szakértő kapcsolattartást biztosítunk az új hatósággal.

 

Kérdezzen, ha a fentiek alapján még mindig nem tudta megállapítani, hogy bejelentést kell-e tennie. Ha nem ismeri a törvény szövegét, nem ismeri a részleteket, de nem szeretne cégvezetőként hibázni, azonnal forduljon szakértőinkhez.

 

T.Ügyvédek, kérem véleményüket, hogy vajon cégemnek kell-e adatvédelmi bejelentést tennie és ezt Önök milyen díjért tennék meg:

Cégem neve (honlapunk címe, ha van), amelyben adatot kezelünk:
Nevem, cégvezető, ügyvezető vagyok:
Email címem, ide várom válaszukat:
Itt leírom röviden, milyen adatokat kezelünk (munkavállalók, üzletfelek, leendő üzletfelek, hírlevél, webshop vevők, feliratkozók, egyéb):
Kérdés beküldésének napja (mai dátum):

 

Ajánlja ezt az oldalunkat ügyvezető, cégvezető ismerőseinek is, különösen, ha a napokban Önök is beszéltek ezekről a teendőkről és nem tudták, mi a pontos teendő, vagy nem volt kihez fordulniuk! On-line jogi irodánk mindig elérhető. 

 "Azért dolgozunk nap mint nap, hogy  a jogszabályok közérthető, gyakorlatias és igényes alkalmazását segítsük és terjesszük minden hozzánk forduló személy, gazdasági társaság vagy egyéb szervezet számára."

 

A 2011. évi CXII.tv. teljes szövege itt elérhető.


FIGYELEM!

A honlap tartalma már lehet, hogy nem aktuális.

Ezen honlapról jelenleg nem fogadunk új megbízásokat vagy megkereséseket, mert az alapító ügyvédek ügyvédi tevékenysége szünetel.

 

Köszönjük megértését!FIGYELEM!  

A honlap tartalma már lehet, hogy nem aktuális.

Ezen honlapról jelenleg nem fogadunk új megbízásokat vagy megkereséseket, mert az alapító ügyvédek praxisa szünetel. FIGYELEM!

Ezen honlapról jelenleg nem fogadunk új megbízásokat vagy megkereséseket, mert az alapító ügyvédek ügyvédi tevékenysége szünetel.

 

Köszönjük megértését!


Ez a weboldal a dr.Németh Gabriella Ügyvédi Iroda szellemi terméke, és a 'drnemethlaw.hu since 1996' logó valamint a 'Jogi Navigátor' elnevezés irodánk védjegyoltalma alatt áll. A weboldal tartalmak másolása, változatlan vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges és képi átvétele és bármilyen egyéb (nyomtatott anyagok, vagy előadások) felhasználása hozzájárulásunk nélkül tilos vagy díjköteles. Amennyiben tematikus oldalaink tartalmát harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként (másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg változatlan átvétele) 800 Euro összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. A jogosulatlan védjegybitorlásért alkalmanként 1500 euró kötbért érvényesítünk. A másolással a védjegybitorlással, bármilyen jogosulatlan átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. - (C) 2010. - www. drnemethLAW.hu Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokirat, és amelynek költségét a kötbérrel együtt a jogtalan felhasználóra hárítjuk.

A honlapon elérhető tartalom nem minősül konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő maga tájékozódjon a dr.Németh Gabriella Ügyvédi Iroda létezéséről, fő tevékenységeiről és szakterületeiről. A honlap a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének "Az ügyvédi honlap tartalmáról" szóló 2/2001 (IX.3.) számú állásfoglalásának figyelembe vételével is készült.

Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight